Logo-flemmingtrap-dk-72dpipng

Rådgivning og hjælp til ansøgninger i Socialtilsynet

Går du/I med overvejelser omkring ændringer i målgruppe, til- og ombygninger, udvidelser, eller etablering af en ny afdeling under et eksisterende botilbud, ændringer i vedtægter eller lignende, så skal du/I søge Socialtilsynet om væsentlige ændringer, af det eksisterede godkendelsesgrundlag. Nogle gange - afhængig af ændringens karakter og omfang, skal der betales en takst for væsentlig ændring.

Der er videre kommet nye regler omkring væsentlige ændringer og dispensationer i foråret 2018, så det kan være svært at navigere i, hvad man kan og skal, og ikke kan og skal som botilbud, når man ønsker at ændre noget, eller søge om dispensation.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med overvejelserne forud for en ændring, hvilke forhold man især skal være opmærksom på, når eller hvis man søger Socialtilsynet om en ændring. Vi kan også hjælpe med at udforme ansøgningen om ændringerne.