Rådgivning om serviceoptimering/effektiviseringsmuligheder for botilbud


Serviceoptimering handler om at finde effektiviseringsmuligheder i en organisation. Flemming Trap har i en årrække beskæftiget sig med Serviceoptimerings- eller effektiviseringsprojekter i kommuner og botilbud. Nogle ville måske kalde det LEAN-optimering.

Serviceoptimering handler om at gennemgå en given organisation med henblik på at afdække uhensigtsmæssige arbejdsgange, der forhindrer organisationen i at udnytte sine ressourcer mest optimalt. Kort sagt handler det om at finde tid der kan konverteres til "varme hænder" eller, hvis det er det der er behov for, reducere i budgetter. 

Serviceoptimeringsprojekterne tager afsæt i Social Kapital. Social kapital handler om ledelse, kommunikation og samarbejde. Social kapital trække på idéer om, hvordan mennesker koordinerer opgaveforståelsen gennem kommunikation, og beskæftiger sig med de mellemmenneskelige relationer vi opbygger, når vi udfører noget i fællesskab. 

Omdrejningspunktet er kommunikation, og i denne kontekst kommunikationen mellem hverdagens socialkonstruerende aktører. 

Serviceoptimeringsprojekterne tilrettelægges altid med afsæt i den organisatoriske virkelighed virksomheden, uanset om det er et botilbud, eller et kommunalt myndighedsområde befinder sig , og det gennemføres i tæt samarbejde med både ledelse, medarbejdere og andre relevante parter. 

Et Serviceoptimeringsprojekt kan enten aftales til en fast pris, eller den kan gennemføres som "no cure - no pay". 

No-cure-no-pay afregnes dog med 20% af det til enhver tid påpegende serviceoptimeringspotentiale (effektiviseringspotentiale) der dokumenterbart kan peges på, uanset hvad organisationen træffer af valg efterfølgende i forhold til at følge de give anvisninger eller ej.