Om os

Logo-flemmingtrap-dk-72dpipng 

Om logoet - Alfa og Omega, er det første og sidste bogstav i det græske alfabet - begyndelsen og enden. Vi er ambitiøse på vegne af vores kunder. Det betyder, at vi ønsker at gøre en betydende forskel i vores rådgivning. Når I har valgt at bruge FlemmingTrap.dk som rådgiver, kan I være sikre på, at vi følger opgaven til dørs.  

Flemmingtrap.dk er etableret af Flemming Trap Højer i marts 2018. Flemming er uddannet Cand. jur. fra Københavns Universitet, og har en diplom i ledelse, samt en bestyrelsesuddannelse. Videre har han mere end 25 års erhvervserfaring som fuldmægtig, kontorchef, sektionsleder, forvaltningschef, og direktør i den kommunale sektor, samt erfaring fra det private erhvervsliv som chefkonsulent i COWI, og selvstændig konsulent. Stillinger der alle har været indenfor eller målrettet det specialiserede socialområde, sundheds- og beskæftigelsesområdet, samt børne- og ungeområdet i den kommunale sektor.

Flemming har som sektionsleder for voksen psykiatri- og misbrugs-, samt herbergs-området i Socialtilsyn Hovedstaden, været med til at opbygge Socialtilsyn Hovedstaden siden december 2013 og frem til foråret 2018. Videre har han indgået i opbygningen af de 5 socialtilsyn på tværs af landet, i forhold til mere ensartethed i løsningen af tilsynsopgaven. Dette har givet mig et unikt indblik i hele det specialiserede socialområde som socialtilsynene idag er ansvarlige for og fører tilsyn med. 

Flemming har et stort netværk indenfor området, og samarbejder med en række af landets dygtigste fagfolk på deres felt, og kan derfor leverer hele løsninger til det enkelte tilbud, afhængig af de behov tilbuddet måtte have for rådgivning i forhold til at sikre en fortsat god kvalitet i tilbuddet.   

Med virkning fra 1. september indtræder Jan Jensen som Associeret Partner i Flemming Trap.dk. Jan Jensen kommer fra en stilling som Borgercenterchef i Københavns Kommune. Jan Jensen har en baggrund som socialformidler og en kandidatgrad i Socialt arbejde fra Aalborg Universitet. Jan er beslutningstager med 30 års ledererfaring fra socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Jans fokus bliver især via partnerskaber at skabe resultater for botilbud og kommunale forvaltningsområder, baseret på tillid og involvering på tværs af faggrupper. Jan har et stort fokus på at udvikle og forbedre det faglige niveau, og samspillet mellem de enkelte aktører indenfor det konkrete fagområder, uanset om han bevæger sig ude på Botilbuddene, eller i de kommunale forvaltninger. Et særligt fokusområde for Jan er at styrke indsatsen, og koordineringen mellem det kommunale myndighedsområde, og de respektive Botibud, så der er en stærk løbende koordinering og opfølgning mellem bestiller og udfører, til gavn for borgernes løbende og fortsatte udvikling. 

Gitte Aalbæk er med virkning fra den 1. oktober 2018 tilknyttet FlemmingTrap.dk som ekstern konsulent. Gitte er udannet pædagog og har en kandidatgrad fra RUC i psykologi og kultur- & sprogmødestudier. Gitte har en betydelig praksisnær erfaring fra bo- og behandlingstilbudsområdet, og arbejder aktuelt som leder af et udviklings- og kommunikationsteam, der arbejder med hjemløse mennesker. Gitte har som Flemming Trap en fortid i Socialtilsynet som tilsynskonsulent, hvor hun har opbygget en uvurderlig viden om, og indsigt i de forskellige bo- og behandlingstilbuds styrker og udfordringer.  

Gitte har der ud over en godt 10-årig baggrund som lektor ved pædagoguddannelsen, hvor hun bl.a. har fokuseret på koblingen mellem teori og praksis. Gittes har en både bred og dyb erfaring med undervisning i og af pædagogisk udviklingsarbejde på mange forskellige tilbud. Gitte har en særlig erfaring og interesse i arbejdet med udsatte børn og voksne.  

Gittes særkende er, at hun sætter pris på at arbejde med mennesker, der arbejder med mennesker, og det kan man mærke når man møder Gitte.