Vores vision og mission. Botilbud og bosteders foretrukne eksterne rådgiver


Virksomhedens vision er at være bo- og behandlingstilbuddenes foretrukne eksterne rådgiver, når det handler om, at skabe værdi og kvalitetsudvikling af bo- og behandlingstilbuddet.

Virksomhedens mission er, at yde kvalificeret juridisk, økonomisk, faglig, ledelses- og organisationsudviklingsrådgivning til private og offentlige bo- og behandlingstilbud, der får betydning, giver mening og skaber værdi, samt positiv kvalitetsudvikling for tilbuddet, ledere, medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Vores værdigrundlag er gennemsyret af, at vi er ambitiøse og professionelle. Ikke bare på egne, men også på vores kunders og  borgernes vegne. Vi ønsker gennem en stærk faglig professionel virksomhedsrådgivning, at medvirke til, at den høje kvalitet og effektivitet i  udviklingen af borgeres trivsel og udvikling, I som leverandører gerne vil være kendte for fastholdes og løbende udvikles, således at I fremstår som den mest betydningsfulde, effektive, kompetente og kvalitetsmæssige foretrukne samarbejdspartner.