Logo-flemmingtrap-dk-72dpipng

Sparring og hjælp til opstart/nygodkendelse af behandlingstilbud


Det kan være uoverskueligt at stå med et nærmest blankt stykke papir, men en god idé, eller et brændende ønske om, at starte sit eget bo- eller behandlingstilbud.

Vi kan tilbyde en indledende sparrings- og afklaringssamtale på 2-3 timer til en fast pris, inden du for alvor går i gang med at virkeliggøre din drøm. Under denne samtale fører vi dig gennem de forhold, der er vigtige at afklare og have "styr på", inden du for alvor går i gang. Denne samtale vil spare dig for mange spildte timer fremadrettet.

Efter en indledende samtale, kan vi tilbyde at lave en hel dags workshop af 8-timers varighed til en fast pris, hvor du/I bliver ført gennem et struktureret procesforløb, der mere detaljeret vil belyse de enkelte krav, der stilles for at kunne blive godkendt i henhold til Lov om Socialtilsyn.

Forløbet vil munde ud i en "handleplan" I kan arbejde videre med, frem mod fremsendelsen af en ansøgning om at blive nygodkendt. 

Vi kan også efter nærmere aftale indgå i hele eller dele af nygodkendelsesprocessen, herunder dialogen med Socialtilsynet, udarbejdelse af ansøgningsmateriale, godkendelse af fysiske rammer, dialog med bank samt offentlige myndigheder i øvrigt, i forbindelse med etableringen af botilbuddet.