Ledelsesrådgivning til Botilbudsledelser og Bestyrelser

FlemmingTrap.dk har beskæftiget sig med strategisk ledelsesrådgivning på mange niveauer, både indenfor og udenfor det private, og lige fra dagligt driftsniveau, til topledelsesrådgivning. Vi tilbyder derfor sparring i forhold til både tilbudsledelsen og bestyrelsen i drift og kvalitetsudvikling af bo- og opholdssteder. Vi har erfaring med at levere Interim Management til f.eks. tilbud med akut behov for ledelse. Vi kan træde ind i de fleste botilbudstyper og levere ledelse fra dag ét. Vi er erfarne i "damage-kontrol-ledelse", når eller hvis et tilbud er på vej til lukning, eller påbud/skærpet tilsyn. 

Videre laver vi kompetenceudvikling af ledere og bestyrelser, samt underviser i Lov om Socialtilsyn og tilhørende lovgivning, vi tilrettelægger og strukturerer hele det administrative set-up for ledelses- og bestyrelsesarbejdet hvis det er det der er behov for. Vi kan deltage i bestyrelsesmøder med henblik på at lave Årshjul eller strategiplaner for en ledelse eller bestyrelse.

Vi sidder selv i Botilbudsbestyrelser, og har direkte "hands-on" erfaring med bestyrelsesarbejdet i bo- og opholdstilbud. Vores tilgang er, at bestyrelsen skal være aktiv og agere professionelt i enhver henseende. 

Vi kan også tage os af meget andet ledelses- og bestyrelsesarbejde. Så kontakt os, hvis du sidder med et spørgsmål om ledelsesrådgivning generelt.