Logo-flemmingtrap-dk-72dpipng

Rådgivning indenfor stiftelse/oprettelse af Botilbuds virksomhed


Der er mange overvejelser man skal gøre sig inden man stifter en virksomhed. Skal den være personligt ejet, et ApS, A/S, et I/S eller en iværksættervirksomhed (IVS), eller måske endda en fond, eller et selvejende tilbud, og hvordan gør man det.

Vi kan rådgive og hjælpe med at etablere og stifte din/jeres virksomhed i forhold til de krav Erhvervsstyrelsen og SKAT stiller, og vi kan hjælpe med at udarbejde stiftelsesdokumenter, vedtægter, forretningsorden, anpartshaveroverenskomster m.v.

De fysiske rammer i forhold til den målgruppe man ønsker at arbejde med, er helt afgørende for at blive godkendt. Det er derfor vigtigt at gøre sig de rigtige overvejelser, forud for leje eller køb af ejendom. Videre skal man sikre sig, at lokalplaner m.v. ikke forhindrer at man placerer et bo- eller behandlingstilbud, det sted man har kig på.

Socialtilsynet "forhåndsgodkender" ikke et nyt tilbuds fysiske rammer i sin egentlige forstand, men kan godt afgive udtalelse om, at de fysiske rammer vurderes generelt egnede til den påtænkte målgruppe, men den endelige godkendelse kommer først med nygodkendelsen af tilbuddet. Man skal derfor have "is i maven" inden man binder sig på en ejendom. Vi kan rådgive om alle væsentlige forhold som er relevante forud for leje/køb af ejendommen, ligesom vi kan hjælpe med at udarbejde erhvervslejekontrakt, eller skøde ved køb.

Kontakt os for en uforpligtende snak og et tilbud.